Gửi Hàng 2 Chiều Việt Nam Quốc Tế

Gửi Hàng 2 Chiều Việt Nam Quốc Tế

Vận chuyển 5 châu. Gửi Hàng 2 Chiều Việt Nam Quốc Tế. Order Hàng Từ Nước Ngoài Về Việt Nam, repacking, return

Dịch vụ repacking và return
VẬN CHUYỂN 5 CHÂU
Định nghĩa:
            Dịch vụ gửi hàng Vận Chuyển 5 Châu Quốc tế là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư  từ, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa (gọi tắt là hàng hóa) theo chỉ tiêu thời gian được Vận Chuyển 5 Châu công bố trước.
Phạm vi cung cấp dịch vụ:
        Trên 100 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chia thành 12 vùng tính cước.
Vùng 1:  Cambodia, Hongkong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Myanmar,Phillipine, Singapore,
             Taiwan, Thailand, Guang dong, Guangxi of China.
              Mauritus,Monaco.
              Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania              Russia,Spain, Swithzerland, Turkey, Ukraine.             Mornocco, Slovakia ( Slovak republic) ,Slovenia, Sweden.              Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, Nigeria, Panama,Paraguay, Peru, Uruguay              Venezuela.-Kích thước thông thường: đối với hàng gửi Vận Chuyển 5 Châu là bất kỳ chiều nào của hàng gửi không vượt quá 1,5 m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m.

Vùng 2:  Japan, Laos, South Korea.

Vùng 3:  Bangladesh, Autralia, Brunei, Newzealand, Pakistan, Sri Lanka.

Vùng 4:  The rest of China.

Vùng 5:  Croatia, Cyprus, Mexico, United Kingdom (UK), United States (USA).

Vùng 6:  Caymand Islands, Canada, Denmark, Egypt, France, Geogia, Ireland, Luxembourg,

Vùng 7:   Kuwait, Isarel, Qatar, Saudi Arabia, UAE.

Vùng 8:   Albania, Austria, Belarus,Belgium, Brazil, Bulgaria, Czech republic, Estonia, Finland

Vùng 9:  Algeria, Armenia, Bosnia –Herzegovina,  Cook islands, East Timor, Ethiopia, Guam

Vùng 10: Angola, Barbadoss, Belize, Bermura, Bristish Virgin Islands, Chile,Colombia, Costa Rica

Vùng 11: Angentina, Cote d’Voire(Ivory Coast), Libya, Senegal, South Africa, Syria.

Vùng 12: Cameroon, Mozambique.

Khối lượng, kích thước hàng hóa

Khối lượng:

- Khối lượng hàng hóa :Từ 20-70 kg theo quy định của các nước, đề nghị quý khách hàng tham khảo tại phần Thông tin cần biết để biết thêm chi tiết.

Kích thước:

-Hàng cồng kềnh: Hàng gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là hàng cồng kềnh và có quy định riêng phụ thuộc vào từng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.

-Hàng nhẹ: Là hàng gửi có khối lượng dưới 167 kg/m3 (tương đương với trên 6000 cm3/kg),  khối lượng tính cước không căn cứ vào khối lượng thực mà căn cứ vào khối lượng quy đổi từ thể tích kiện hàng theo công thức sau:

Khối lượng quy đổi (kg) =

  Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (cm)


                              5000

Dịch vụ cộng thêm

1. Dịch vụ Phát tận tay
   Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu phát đến tận tay cho người nhận có họ tên địa chỉ ghi trên hàng hóa.
2. Dịch vụ Khai giá
   Là dịch vụ mà người gửi có thể sử dụng thêm khi ký gửi hàng hóa, bằng cách kê khai giá trị nội dung hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa bị mất mát, suy suyển người sử dụng dịch vụ được bồi thường theo giá trị hàng hóa.
3 .Dịch vụ Báo Phát
   Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu được cung cấp bằng chứng phát hàng hóa có chữ ký của người nhận
4. Dịch vụ Rút bưu gửi
   Người gửi có thể rút hàng hóa tại Vận Chuyển 5 Châu nếu như thời gian từ lúc nhận gửi đến thời điểm khách hàng đề nghị rút hàng hóa chưa vượt chỉ tiêu thời gian toàn trình.
5. Dịch vụ Thay đổi họ tên địa chỉ người nhận
   Người gửi có thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận hàng hóa nếu như thời gian từ lúc nhận gửi đến thời điểm khách hàng đề nghị thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận chưa vượt quá chỉ tiêu thời gian toàn trình.
6. Dịch vụ nhận tại địa chỉ
   Đây là dịch vụ mà người gửi yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đến nhậnhàng hóa tại địa điểm do người gửi đề nghị và phải trả một khoản tiền cước theo quy định .
8. Dịch vụ thu cước ở người nhận
   Dịch vụ thu cước ở người nhận là dịch vụ mà người nhận ký hợp đồng để đảm bảo thanh toán toàn bộ cước phí đối với hàng hóa gửi đến người nhận.
9. Dịch vụ người nhận trả cước.
   Dịch vụ người nhận trả cước là dịch vụ mà người gửi ký hợp đồng để chỉ định cho Vận Chuyển 5 Châu thu toàn bộ cước phí từ người nhận khi phát hàng hóa.
10. Dịch vụ kiểm đếm.
   Là dịch vụ mà Vận Chuyển 5 Châu thực hiện việc kiểm đếm số lượng hàng hóa, sản phẩm chuyển phát theo từng sản phẩm hoặc từng mã sản phẩm từ khâu nhận đến khâu phát hàng theo sự ủy thác của người gửi hàng.