Kể từ 16/07/2019 người nước ngoài tại Hàn Quốc phải tham gia bảo hiểm

Kể từ 16/07/2019 người nước ngoài tại Hàn Quốc phải tham gia bảo hiểm

Tin tức hàn quốc

Kể từ 16/07/2019 người nước ngoài (trừ người mang visa D2, D4) lưu trú ở Hàn Quốc trên 6 tháng thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế 국민건강보험. Những ai chưa đăng ký sẽ được tự động gia nhập và tính phí bảo hiểm từ ngày hôm qua.
Từ tuần trước văn phòng bảo hiểm đã gửi thẻ bảo hiểm đến cho những đối tượng bắt buộc tham gia mà chưa tham gia. Tuy nhiên có nhiều người chuyển địa chỉ cư trú mà chưa khai báo hoặc có thể thư bị thất lạc nên không nhận được.
Nếu không biết chắc chắn đã đăng ký thành công bảo hiểm cho người phụ thuộc chưa hãy kiểm tra lại 1 lần cho chắc chắn. Tránh tình trạng cứ nghĩ là đăng ký rồi (nhờ công ty) nhưng thực ra lại chưa đăng ký được thì sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để đóng. Có thể kiểm tra bằng 2 cách:
- 1577-1000, bấm phím 7 sau đó bấm phím 3 để gặp nhân viên người Việt Nam nhờ kiểm tra giúp.
- Truy nhập vào website nhis.or.kr, chọn 로그인, nhập số thẻ cư trú, tiếp đến kích chọn 공인인증서 본인인증 để đăng nhập. Tiếp theo vào mục 민원신청 rồi chọn 자격. Khi đó sẽ hiện lên danh sách của người đứng tên bảo hiểm cũng như những người đã đăng ký phụ thuộc.
Anh chị em nào chưa đăng ký người phụ thuộc thì xin giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình rồi đến văn phòng bảo hiểm trực thuộc để đăng ký. Giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình yêu cầu phải chứng thực ở Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao. Sau đó dịch công chứng tiếng Hàn. Có thể dịch ở VN hoặc các văn phòng luật tại Hàn Quốc. Tuy nhiên nếu dịch ở VN thì cũng phải xin chứng thực lãnh sự lên cả bản dịch thì mới có hiệu lực. Hiệu lực của giấy tờ là 9 tháng kể từ ngày cấp.